Prawo karne

Proces karny jest jednym z najbardziej stresujących doświadczeń zarówno dla oskarżonego jak i pokrzywdzonego. Reprezentuję podejrzanych, oskarżonych czy pokrzywdzonych w toku postępowań karnych od początku ich wszczęcia do prawomocnego zakończenia, a także przed Sądem Najwyższym (OLG lub OGH) i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Z mojego doświadczenia wynika, iż niezbędny dla dalszego etapu postępowania jest udział obrońcy już na samym początku postępowania. Dlatego oferuje obronę i profesjonalną pomoc i zaangażowanie na każdym stadium postępowania karnego w Austrii.

“Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą.”

Art 6. Ust. 2 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnościv