Prawo imigracyjne

Reprezentuję moich klientów m.in. w sprawach dotyczących legalizacji pobytu czasowego i sprawach zakazu przebywania i wjazdu na teren Austrii.