+43 677 635 444 77 office@ra-siudak.com

Prawo socjalne

Prawo socjalne obejmuje szereg uprawnień, które przysługują obywatelom z tytułu niepełnosprawności lub niezdolności do wykonawania pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, itp.

Niestety dochodzenie roszczeń z zakresu prawa socjalnego jest często bardzo pracochłonne i skomplikowane. Ponadto postępowanie odwoławcze toczy się na ogół przed sądem ds. socjalnych, a jego rozstrzygnięcie często zależy od opinii biegłych.