+43 677 635 444 77 office@ra-siudak.com

Informacje dotycząca prywatności

I. Odpowiedzialność

Odpowiedzialny jest RA Mag. Sebastian Siudak, Blumenstraße 15, 5 piętro, Top 5.13, 4040 Linz.
II. Wizyty na stronie internetowej www.ra-siudak.com

a. Ciasteczka

Ta strona używa plików cookie. Pliki cookie sprawiają, że strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika i wydajniejsza dla użytkowników. Plik cookie to mały plik tekstowy służący do przechowywania informacji. Podczas odwiedzania strony internetowej witryna może umieścić plik cookie na komputerze osoby odwiedzającej witrynę. Jeśli użytkownik ponownie odwiedzi witrynę, witryna może odczytać dane z wcześniej zapisanego pliku cookie i w ten sposób ustalić, czy użytkownik odwiedził witrynę już wcześniej i jakimi obszarami witryny odwiedzający był szczególnie zainteresowany.

Można ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona i możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji witryny w pełnym zakresie.

Nasza strona internetowa wykorzystuje w szczególności następujące pliki cookies:

Menedżer tagów Google: używany jako centralna kontrola wszystkich plików cookie używanych przez witrynę
Wtyczka zgody na pliki cookie: przechowuje informację, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie
Google Analytics: służy do przechowywania anonimowych danych użytkownika dla Google Analytics za pośrednictwem Google

Podstawą prawną wykorzystywania plików cookies zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (RODO) jest prawnie uzasadniony interes Mag. Sebastiana Siudaka.

b. Server Log File

W celu monitorowania funkcji technicznych i zwiększenia niezawodności działania serwera WWW, witryna przetwarza w pliku dziennika serwera następujące dane osobowe:

 • Wywołana zawartość
 • Czas zapytania serwera
 • Typ przeglądarki / wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • adres IP

Te dane osobowe są przechowywane tymczasowo przez maksymalnie 24 godziny. Następnie adresy IP zostaną zanonimizowane.

Podstawą prawną ustawienia technicznych plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Mag. Dr. Sebastiana Siudaka.

Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych osobowych. Jedyną konsekwencją ich niepodania jest to, że nie prześlesz swojego żądania i nie będziemy mogli go przetworzyć.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w drodze pisemnego powiadomienia bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych podczas kontaktowania się z nami opiera się na realizacji środków (przed)umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (RODO).

Dane przetwarzane w podanych celach będą przetwarzane przez czas trwania stosunku umownego. Jeśli relacja z klientem zostanie zawarta, Twoje dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów ustawowych/obowiązków przechowywania.

 

c. Google Analytics

Moja strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Po wywołaniu strony internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami Google za pośrednictwem oprogramowania i dane są przesyłane do serwerów Google, z których część znajduje się w USA. Google Analytics wykorzystuje również pliki cookies do przechowywania informacji o użytkownikach serwisu oraz do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu.

Ta strona korzysta z funkcji „anonimizacji adresu IP”. W rezultacie Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tym samym uczyniony anonimowym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Według Google, Google będzie wykorzystywać zebrane dane do oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.

Możesz dezaktywować Google Analytics. Możesz zapobiec gromadzeniu danych użytkownika przez Google Analytics, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Możesz zapobiec gromadzeniu danych użytkownika, klikając poniższy link: W lokalnej pamięci przeglądarki zostanie wprowadzone ustawienie, które uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie:

Śledzenie za pomocą Google Analytics na tej stronie jest WŁĄCZONE. Kliknij tutaj, aby wyłączyć śledzenie.

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (RODO) jest prawnie uzasadniony interes. Analiza korzystania ze strony internetowej i wykonanie ma na celu optymalizację strony internetowej.

III. Business partners

Twoje dane osobowe, które są niezbędne do oferowania i świadczenia usług prawnych oraz dodatkowe dane, które udostępniłeś, będą przetwarzane. Obejmuje to między innymi imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego, zdjęcia itp. W przypadku roszczeń odszkodowawczych lub postępowania karnego mogą być również rejestrowane dane wrażliwe, takie jak dane dotyczące zdrowia.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zobowiązań umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (RODO), w szczególności w celu udzielania porad prawnych oraz reprezentacji przed urzędami, sądami i organami zgodnie z umową zlecenia.

Ponadto są one przetwarzane w celu wypełnienia zobowiązań prawnych zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera c DSGVO (RODO) i artykułem 9 ustęp 1. Należą do nich ustawa o adwokaturze oraz inne podstawy prawne czynności prawnych. Ponadto Państwa dane będą przetwarzane w celu ochrony uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (RODO), chyba że przeważają Państwa interesy zachowania poufności. . Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i realizacji obowiązków i interesów opisanych powyżej, obejmują one w szczególności

:

 • Sądy i organy, w tym trybunały arbitrażowe
 • Stowarzyszenie Adwokackie
 • statutowe lub dobrowolne grupy interesu
 • ubezpieczenia ustawowe i prywatne firmy ubezpieczeniowe
 • Doradca Podatkowy/Certyfikowany Księgowy/ Księgowa
 • przeciwnicy w postępowaniu sądowym
 • przedstawiciel strony przeciwnej poza postępowaniem sądowym
 • Szpitale i lekarze, gdy uzyskuje się na przykład historię medyczną
 • Ustawowe organy rejestracyjne, np. testamenty, informacje rejestrowe, rejestracja beneficjentów rzeczywistych, rejestr handlowy, księga wieczysta,
 • Rejestr Wykonawczy
 • Komisarze sądowi w postępowaniu spadkowym

Jeżeli odbiorcy Twoich danych osobowych znajdują się poza EOG, a Komisja Europejska nie stwierdziła, że ​​dany kraj posiada odpowiedni poziom ochrony danych, zapewnię, że przekazanie odbywa się w oparciu o klauzule umowy ramowej lub certyfikację, a UE – Tarcza Prywatności Stanów Zjednoczonych.

Ponadto przekazuję Twoje dane podmiotom przetwarzającym, takim jak dostawcy usług IT, w szczególności w celu realizacji określonych usług. Wszyscy przetwarzający są zobowiązani do przestrzegania przepisów DSGVO (RODO) i DSG.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak będzie to konieczne. Gdy tylko Twoje dane nie będą już potrzebne, zostaną usunięte. Twoje dane osobowe niezbędne do realizacji umowy będą przechowywane przez okres trwania relacji biznesowej i dłużej zgodnie z obowiązkami prawnymi (np. UGB).

. Zwraca się uwagę, że ustawowe terminy przedawnienia mogą wynosić 30 lat.

 

IV. Dane wnioskodawcy

Aplikując do mojej firmy przekazujesz dobrowolnie swoje dane osobowe (CV, certyfikaty, dane kontaktowe). O ile nie wyrazisz wyraźnej zgody na przechowywanie Twoich danych dłużej niż na czas procesu aplikacyjnego, zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu procesu aplikacyjnego oraz po upływie kolejnych 6 miesięcy.

 

V. Twoje prawa wynikające z DSGVO (RODO)

Zgodnie z art. 15 DSGVO (RODO) w każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania informacji o przechowywanych danych osobowych.

Ponadto, zgodnie z art. 16 DSGVO (RODO), mają Państwo prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, zgodnie z art. 18 DSGVO (RODO) do ograniczenia przetwarzania lub – poza wymaganym przetwarzaniem danych do celów transakcji biznesowych – zgodnie z art. 17 DSGVO (RODO) do usunięcia Państwa danych osobowych oraz zgodnie z art. 20 DSGVO (RODO) Prawo do przenoszenia danych.

Masz możliwość złożenia skargi do organu ochrony danych.

W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, wysyłając pismo do RA Mag. Sebastian Siudak, Blumenstraße 15, 5 piętro, Top 5.13, 4040 Linz lub pocztą elektroniczną na adres office@ra-siudak.com.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prośby lub sugestie dotyczące tych informacji o ochronie danych, skontaktuj się bezpośrednio z moim biurem.